Home » Relacje » Relacja z konferencji 2013

Relacja z konferencji 2013

W dniach 13-14 czerwca 2013 r. w Hotelu Magellan nad Zalewem Sulejowskim odbyła się konferencja prezentująca innowacyjne rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie procesami i zasobami w firmach produkcyjnych oraz w urzędach administracji publicznej. Głównym trzonem konferencji były dedykowane prezentacje branżowe, które zostały przeprowadzone w dwóch, równolegle trwających sesjach.

Podczas sesji dla firm kompleksowo zaprezentowane zostały wiodące narzędzia i technologie informatyczne wspierające projektowanie CAD, cyfrowe prototypowanie, wytwarzanie i sprzedaż w firmach produkcyjnych. Ponadto uczestnicy dowiedzieli się, jak ważne dla samego działu projektowego, jak i dla całej firmy są zoptymalizowane procesy projektowania, a także prawidłowe i efektywne zarządzanie dokumentacją projektową oraz cyklem życia produktu przy wykorzystaniu aplikacji firmy Autodesk.

Równolegle odbywała się sesja branżowa dla administracji publicznej, podczas której nasi Goście mogli zapoznać się z zaletami i korzyściami systemu Intergis w zakresie zarządzania zasobami miasta oraz paszportyzacji sieci wodno-kanalizacyjnych na przykładzie Kędzierzyńsko-Kozielskiego Systemu Ewidencji i Oceny Zagrożeń. W tej sesji uczestnicy mieli jeszcze okazję dowiedzieć się dlaczego usystematyzowana geoinformacja stanowi podstawę sprawnego zarządzania i jak wpływa na rozwój nowoczesnej gospodarki. Na przykładzie miasta Łodzi zaprezentowana została wizja miasta 3D, którego cyfrowy model powstał dzięki zdjęciom ukośnym, skaningowi laserowemu LIDAR, szczegółowym danym cyfrowym i ortofotomapie. Na zakończenie sesji zaprezentowane zostało narzędzie Autodesk Infraworks służące do kompleksowych analiz urbanistycznych 3D.

W trakcie bloku ogólnego, wszystkim uczestnikom, zaprezentowane zostały korzyści wynikające z wdrożenia systemów klasy ERP oraz Business Intelligence, które pozwalają przechowywać, zarządzać i przeprowadzać analizy biznesowe przy wykorzystaniu wielu różnych danych pochodzących z różnych źródeł. Dużym zainteresowaniem wśród uczestników cieszył się temat wirtualizacji infrastruktury IT, w którym przedstawione zostały zalety, korzyści i oszczędności wynikające z przeniesienia aplikacji i zasobów do „chmury”. Ponadto nasi Goście dowiedzieli się dlaczego tak ważne jest prawidłowe zarządzanie licencjami posiadanego oprogramowania, a w przypadku braku kompletnej wiedzy w tym zakresie, jak należy przeprowadzić audyt. Na samo zakończenie odbyła się prezentacja najnowszego sprzętu komputerowego firmy HP – zarówno stacji roboczych, jak i urządzeń mobilnych.

Po konferencji wszyscy uczestnicy relaksowali się korzystając z kompleksu basenowego, rozegrali niezwykle widowiskowy turniej w siatkówkę, a także pokonywali specjalnie przygotowaną trasę w parku linowym. Uwieńczeniem zaś była kolacja grillowa i ognisko.

Wszystkim Gościom serdecznie dziękujemy za przybycie i zapraszamy w przyszłym roku.

Fotorelacja