Home » Relacje » Relacja z konferencji 2014

Relacja z konferencji 2014

W dniach 5-6 czerwca 2014 r. odbyła się 3. edycja konferencji, której organizatorem była firma Aplikom. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, zainteresowanie konferencją przerosło nasze oczekiwania – za co wszystkim Uczestnikom dziękujemy.

Podsumowując: 2 dni, 104 uczestników, 3 równolegle trwające sesje branżowe z 22 prelekcjami, 1 showroom i jeden rejs statkiem.

W tym roku, głównym motywem wystąpień prelegentów były przede wszystkim nowoczesne rozwiązania mające na celu usprawnienie zarządzania procesami, zasobami oraz majątkiem poprzez integrację różnorodnych systemów IT, co w efekcie ma przynieść realne obniżenie kosztów funkcjonowania organizacji.

Podczas sesji dedykowanej przemysłowi, uczestnicy mogli zapoznać się możliwościami kontroli kosztów produkcji przy użyciu systemów ERP/MRP II, przyśpieszeniu wprowadzeniu produktu na rynek dzięki prototypowaniu cyfrowemu, obniżeniu kosztów przygotowania produkcji dzięki technologii programowania maszyn CNC, zaletami integracji systemów IT w przedsiębiorstwie a także efektywnym zarządzaniem dokumentacją projektową produktu oraz cyklem życia produktu.

Podczas równolegle odbywającej się sesji dla administracji publicznej, prelegenci przedstawiali informacje na temat chmury punktów i zdjęć lotniczych, wykorzystania danych 3D do kreowania przestrzeni miejskiej a co za tym idzie polepszania wizerunku miasta. Miejska Pracownia Urbanizacyjna w Łodzi, przedstawiła System do tworzenia i udostępniania danych planistycznych. W tym roku, po raz pierwszy, uczestnicy mieli okazję wziąć udział w warsztatach praktycznych „Model 3D miasta w zasięgu Twojej ręki”, podczas których na podstawie płaskich materiałów 2D mogli stworzyć model 3D rzeczywistego miasta.

Trzecia równoległa sesja branżowa koncentrowała się na zagadnieniach wodno-kanalizacyjnych, głównie na obniżeniu kosztów zarządzania siecią – również przy użyciu systemów klasy ERP oraz narzędzi do monitorowania dystrybucji wody i odbioru ścieków.

Wszyscy uczestnicy mieli również okazję posłuchać prelekcji o tym jak ważne jest zadbanie o właściwą i dobrze zaprojektowaną infrastrukturę IT, która jest podstawą nie tylko do działania systemów informatycznych, ale przede wszystkim do sprawnego funkcjonowania i rozwoju całego przedsiębiorstwa. Ponadto podczas kolejnych prezentacji zaprezentowane zostały korzyści wynikające z wdrożenia systemu klasy Business Intelligence, które pozwalają przechowywać, zarządzać i przeprowadzać analizy biznesowe przy wykorzystaniu wielu różnych danych pochodzących z różnych źródeł oraz, co było kolejną nowością podczas naszej konferencji, efektywne rozwiązania mające na celu usprawnić zarządzanie zasobami ludzkimi a co za tym idzie, po raz kolejny niwelować koszty utrzymania przedsiębiorstwa.

Równolegle, podczas trwania konferencji, do dyspozycji Uczestników, oddaliśmy sprzętowy showroom, gdzie sklep internetowy Aspero.pl prezentował najnowszy sprzętu komputerowego firmy HP oraz Dell – zarówno stacje robocze, jak i urządzenia mobilne.

Po konferencji wszyscy uczestnicy relaksowali podczas rejsu wycieczkowego po Zalewie Zegrzyńskim, zaś uwieńczeniem konferencji była kolacja grillowa.

Dziękujemy Uczestnikom za przybycie i liczne pytania oraz Sponsorom i Partnerom za pomoc przy organizacji konferencji.