Home » Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenie uczestnictwa

Szanowni Państwo,

Uczestnictwo w konferencji jest płatne. Aby zgłosić uczestnictwo w konferencji należy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy. Po kliknięciu na przycisk „Wyślij zgłoszenie na konferencję” na podany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia.

UWAGA! Rejestracja zakończona! Wpisz się na listę rezerwową. W przypadku zwolnienia się miejsca poinformujemy Cię niezwłocznie.

Dane firmy

 

Dane uczestnika

 
 
 

Warunki uczestnictwa

 1. Organizatorem Konferencji jest Aplikom Sp. z o.o.
 2. Konferencja jest płatna – koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 100 zł netto (+23% VAT)
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest zgłoszenie on-line nie później niż do 28 września 2015 r. do godziny 16:00 poprzez niniejszą stronę.
 4. Zgłoszenie nie jest równoznaczne z rejestracją. Potwierdzeniem możliwości uczestnictwa w Konferencji jest potwierdzenie indywidualnie przez pracownika firmy Aplikom Sp. z o.o.
 5. Opłatę za uczestnictwo należy uiszczać zgodnie z dokumentem płatności, którym może być żądanie zaliczki przesłanym na adres e-mail podany w formularzu zgłoszenia lub faktura.
 6. Rezygnacji z udziału w Konferencji można dokonać tylko w formie pisemnej drogą e-mailową na adres marketing@aplikom.com.pl nie później niż 25 września 2015 r .
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie Konferencji.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji, niewykonanie przez nich, bądź niewykorzystanie przez uczestników jakiegokolwiek punktu programu Konferencji.
 9. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konferencji, poinformuje wszystkie do tej pory zgłoszone osoby o tym fakcie oraz dokona zwrotu kwot wpłaconych do tej pory przez uczestników na konto Organizatora tytułem opłat za Konferencję.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników lub osób oddelegowanych przez Uczestnika do udziału w Konferencji, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 11. Partner oraz Uczestnicy Konferencji zobowiązują się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym ppoż., jak również instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych przedstawiciela Organizatora.
 12. Partner Konferencji ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie materiały i informacje przedstawione przez niego lub oddelegowane przez niego osoby na Konferencji, w tym za m.in. nazwę/logo, reklamy, inserty, banery, standy, roll up-y oraz inne materiały reklamowe. Partner/Sponsor ponosi również pełną odpowiedzialność za wszelkie wypowiedzi i prezentacje przedstawione na Konferencji przez niego lub delegowane przez niego osoby.
 13. W trakcie Konferencji Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania zdjęć oraz utrwalania przebiegu obrad w formie dokumentacji fotograficznej i filmowej wystąpień i wizerunków uczestników w celu ich wykorzystania w publikacjach Aplikom Sp. z o.o. oraz na stronach www Organizatora.